HỘI THẢO, TẬP HUẤN
Hội thảo Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống PEFC/VFCS cho chủ rừng nhỏ tại Việt Nam
HT_vn

Việt Nam có khoảng 1,5 triệu hộ gia đình đang quản lý khoảng 2 trệu ha rừng trồng sản xuất, trung bình khoảng 1-2 ha/hộ gia đình. Phần lớn diện tích rừng trồng này là rừng trồng thuần loài tập trung các loài cây nhập nội mọc nhanh như Keo và Bạch đàn, với chu khai......

THÔNG TIN LIÊN HỆ

http://sri.org.vn

sri@vafs.gov.vn

+84 24 3752 5677

+84 24 3752 5674

46 Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • google