CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Lâm sinh được quy định tại Quyết định số 3126/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chọn đơn vị trong sơ đồ để biết thông tin chi tiết của đơn vị và nhân sự)

 

Nhân sự
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng
0986506018
dong.tran@vafs.gov.vn
Phó viện trưởng
0986930546
thang.nguyensri@vafs.gov.vn
Phó viện trưởng
0912094161/0975631966
hai.lai@vafs.gov.vn
VĂN PHÒNG VIỆN
Trưởng phòng
0983850068
tranducmanh1973@gmail.com
Phó trưởng phòng
0982478686
caochikhiem@gmail.com
Phó trưởng phòng
0985520051
tranminhnguyetktls@gmail.com
Nghiên cứu viên
0925935758
lythanhuyen81@gmail.com
Nghiên cứu viên
0985505154
phuong.nguyen45c@gmail.com
Nghiên cứu viên
0974371091/0912729073
nguyenquanghung79@gmail.com
Nghiên cứu viên
0976368170
thanhtan30031989@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
+84966749472
xuanmainguyen1972@gmail.com
BỘ MÔN LÂM HỌC VÀ TÀI NGUYÊN RỪNG
Chủ nhiệm bộ môn
0977210880
trieuthaihung@gmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
+84 24 3752 5677
tuyen.phamsir@gmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
+84945930360
hoangsonfsiv@gmail.com
Nghiên cứu viên
dotranvan@hotmail.com
Nghiên cứu viên
0973694666
tranhoangquysri@gmail.com
Nghiên cứu viên
0915020029; 0977020029
ninhvietkhuong@gmail.com
Nghiên cứu viên
01638798904
longtran.vfu94@gmail.com
Nghiên cứu viên
trinhngocbon85@gmail.com
Nghiên cứu viên
0974999934
trancaonguyensri@gmail.com
Nghiên cứu viên
01295859666
danghaiha145@gmail.com
Nghiên cứu viên
01649775316
hoaianh.2510@gmail.com
BỘ MÔN KỸ THUẬT LÂM SINH
Chủ nhiệm bộ môn
+84983174696
thinhtrieu@hotmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
0983296984
phanminhquang1@gmail.com
Nghiên cứu viên
0976365603/ 0973861658
tranhaisilv@gmail.com
Nghiên cứu viên
+84915628007/+841684454675
tienlam1981@gmail.com
Nghiên cứu viên
0975848729
duongquangtrung87@gmail.com
Nghiên cứu viên
foresterk56@gmail.com
Nghiên cứu viên
0345044997
mailinhml96@gmail.com
BỘ MÔN ĐIỀU TRA VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Chủ nhiệm bộ môn
0948804942
nguyenthinhfsiv@gmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
0975.430.146
Phamtiendungvafs@gmail.com
Nghiên cứu viên
thuy.nguyen.um@gmail.com
Nghiên cứu viên
0968562468
luucanhtrung@gmail.com
Nghiên cứu viên
0977795206
ntthuong84@gmail.com
Nghiên cứu viên
vananhsri@gmail.com
Nghiên cứu viên
0977259620
nguyenhuyhoangvfu@gmail.com
Nghiên cứu viên
0983074159 / 0916081669
vantuanvfu@gmail.com
Nghiên cứu viên
0986261335
kimtrung258@gmail.com
Nghiên cứu viên
BỘ MÔN NÔNG LÂM KẾT HỢP
Chủ nhiệm bộ môn
0914.314.314
phambigsam@gmail.com
Phó chủ nhiệm bộ môn
0974168866
nhung46sf@gmail.com
Nghiên cứu viên
0966120883
hoangvanthanhln@gmail.com
Nghiên cứu viên
(+84) 0977-887-169
thanhson.fsiv@gmail.com
Nghiên cứu viên
hongvanvfu@gmail.com
Nghiên cứu viên
0975971938
hotrungluong.dhln@gmail.com
Nghiên cứu viên
huuthinh.2708@gmail.com
Nghiên cứu viên
096.740.9668
hathimai1010@gmail.com
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT LÂM SINH
Giám đốc Trung tâm
0914634877
buikieuhungfsiv@gmail.com
Trưởng phòng
0974217901
vanquanglamnghiep@gmail.com
Trưởng phòng
01295216888
Phanluyen.2bb@gmail.com
Trưởng phòng
0865487592
vantho2006@gmail.com
Phó giám đôc Trung tâm
0915.081.605/0964402925
thuandhtb@gmail.com
Nghiên cứu viên
0913.076.381
donphamgreen@gmail.com
Nghiên cứu viên
0968.024.616
daohuyenk@gmail.com
Nghiên cứu viên
0915454586
nguyenphuongntp@gmail.com
Nghiên cứu viên
0962074895
vuongbeo1995@gmail.com
Nghiên cứu viên
0382.564.036
diepxuantuan@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
0915331617
anhdung83dl@gmail.com
Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ
0342222595
buidungtlhb1978@gmail.com