Hội đồng nghiệm thu đề tài quỹ gen cấp quốc gia: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Ươi (Scaphium macropodum) tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”

        Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ và tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen cấp quốc gia.......

TIN KHÁC
Thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng.
News

Thông tin các nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh
News

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2022, Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức hội nghị công bố và trao  Quyết định số 56/QĐ-KHLN-TCHC ngày 24/02/2022 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Toàn Thắng chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh (SRI).

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh
News

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021, GS.TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã công bố và trao Quyết định số 467/QĐ-KHLN-TCHC ngày 24/12/2021 bổ nhiệm lại ông Trần Lâm Đồng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh (SRI) từ ngày 01/01/2022.