HỢP TÁC QUỐC TẾ
TIN TỨC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hội thảo thúc đẩy trồng rừng và Chuỗi giá trị gỗ Tếch tại Việt Nam

Dự án “Tăng cường bảo tồn và quản lý bền vững rừng Tếch và Chuỗi cung ứng gỗ bền vững, hợp pháp ở tiểu vùng sông Mê Kông” (PP-A/54-331) do Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm, Cộng Hòa Liên Bang Đức (BMEL) tài trợ, Tổ chức Gỗ nhiệt đới Quốc tế (ITTO) chủ......

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ